Doświadczenie i Odpowiedzialność

Ekotop

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP Renata Kazibudzka jest prywatnym przedsiębiorstwem funkcjonującym na krajowym rynku od 15 marca 2001 roku. Do ewidencji działalności gospodarczej zostało wpisane w Urzędzie Gminy Poczesna pod nr 2104.

Firma EKOTOP specjalizuje się w nowoczesnych dziedzinach usług i handlu. Podstawową sferą działalności firmy jest kompleksowa gospodarka odpadami przemysłowymi, zarówno niebezpiecznymi jak i innymi niż niebezpieczne. Nasza oferta obejmuje cały Katalog Odpadów. Dodatkowo specjalizujemy się w demontażach materiałów zawierających azbest, takich jak pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, elementy elewacji budynków.

Pracujemy w oparciu o posiadane decyzje zezwalające na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (do pobrania na stronie) oraz zatwierdzone programy gospodarki odpadami. Ponadto nasza firma dysponuje własnymi środkami transportu oraz odpowiednio przeszkolonymi pracownikami co jest gwarancją szybkiej i sprawnej realizacji otrzymywanych zleceń. Nasze usługi i towary oferujemy na terenie całego kraju.

W zakresie sprzedaży preparatów WEFASAN współpracujemy z firmą Wegscheider Farben. Od 2009 roku jesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym tej firmy w Polsce. Współpracujemy również z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Politechniką Częstochowską oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Jesteśmy również członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

89